Region Braunwald 6 Gebiete
50 Routen
Infos:

 

Gebiet Hinter Eggstock (Mehrseillängentour)
50min. / 2160 m ü.M. / 180m / Süd-Südost
3 Routen*** 5c-6b
J F M A M J J A S O N D
 
 
Gebiet Mittler Eggstock (Mehrseillängentour)
30min. / 2100 m ü.M. / 200m / Süd-Südost
5 Routen*** 5c-6b
J F M A M J J A S O N D
 
 
Gebiet Vorder Eggstock (Mehrseillängentour)
30min. / 2100 m ü.M. / 200m / Süd-Südost
5 Routen*** 5c-6b
J F M A M J J A S O N D
 
 
Gebiet Leiteregg (Mehrseillängentour)
40min. / 2200 m ü.M. / 120m / Süd-Südost
5 Routen** 5c-5c+
J F M A M J J A S O N D
 
 
Gebiet Leiteregg Klettergarten (Klettergarten)
30min. / 2140 m ü.M. / 35m / Süd
29 Routen*** 4b-6b
J F M A M J J A S O N D
 
 
Gebiet Leiteregg- Hinter Eggstock (Klettersteig)
30min. / 2200 m ü.M. / Ost-Süd
3 Routen***** K3-K5
J F M A M J J A S O N D
 
 
zurück